Skolā uzņemam mācīties motivētus bērnus, kuru vecāki atbalsta skolas kristīgās audzināšanas principus. 

Atsevišķos gadījumos bērniem, kuri grib mācīties skolā tiek noteikts pārbaudes laiks. 

Bērnu vecāki un aizbildņi slēdz līgumu par mācībām un bērnu uzturēšanos un ēdināšanu skolā.

Lūdzam interesēties par uzņemšanu pa tālruni:  sk. Juta Strazdiņa 22059734 

vai e-pastu: ch.davidschool@gmail.com vai grostona@gmail.com