Mēs nekad neesam bijuši vieni. Dievs ir sūtījis pie mums brāļus no tuvām un tālām zemēm. Vispirms 1991. gadā gādību par skolu uzsāka kristieši no bijušās Austrumvācijas - Šēnebekas pie Elbas un Magdeburgas. Visus skolas pastāvēšanas 20 gadus šī sadarbība ir turpinājusies. Šobrīd tā jau ir sabiedriska organizacija Lettlandhilfe e.V., kas apvieno daudzus skolas draugus nu jau visā Vācijā http://lettlandhilfe.de. To vada brālis Matias Mencels, kurš kalpošanā nomainīja sadarbības uzsācēju Guntaru Remtišu.

   Lielu aizlūgšanu un materiālu atbalstu joprojām saņemam no Brāļu draudžu (Moravian Church) Eiropas provinces draudzēm, īpaši no Zeistas misijas Nīderlandē  Mūsu skola ir uzņēmta Eiropas brāļu draudžu skolu tīklā. http://ebu.de

   Tūra Slaadhauga (Tor Slaathaug) dedzīgā mīlestība uz Kristu un Latviju lika viņam Tonsbergā nodibināt organizāciju Latvia Kontakten http://www.latviakontakten.no/  Bez regulāra finānsiāla atbalsta, ko šī organizācija mums sniedz, tā informē un iesaista dažādu paaudžu norvēģus gādāt par mūsu skolu, Baldones draudzi un atsevišķām ģimenēm Latvijā.

    Šveices Baltijas palīdzības komiteja (Schweizerisch-Baltisches Hilfskomitee)  uzzsākus palīdzības programmu skolai. Esam saņēmuši siltus ziemas apavus, medicīnas materiālus, bērnu rotaļlietas. Šobrīd tiek vākti līdzekļi lielai saldētavai. Šo darbu vada Aksels Šērers. http://www.videoportal.sf.tv/video?id=8d00ea42-c607-447a-9b6e-c8b47e3c9053 

Liels paldies par skolas ilggadēju atbalstu arī Pēterim un Jūlijai Paltermaņiem Ņujorkā. 

   No Latvijas ļaudīm esam pateicīgi AS Dobeles Dzirnavnieks par ilgadēju skolas apgādi ar savu produkciju https://dzirnavnieks.lv (miltiem, makaroniem, pārslām)

Un arī Firmas LIDO īpašniekam Gunāram Ķirsonam, kas līdz 2014. gadam apgādāja skolu ar gaļas izstrādājumiem. Bez tam mūsu bērni var bez atlīdzības varēja slēpot LIDO kalnā, kā arī mūsu viesiem ir bijusi iespēja atrast naktsmājas Ķirsona muižā. 

   Ļoti daudz ir to cilvēku, kuru vārdi ir ierakstīt mūsu sirdīs un kurus bērni un skolotājī pienes Tam Kungam savās aizlūgšanās. Viņi no sava mazuma ir vairojuši Dieva žēlastību, kas mūs ir pavadījusi visu mūsu pastāvēšanas laiku. Lai Dievs viņus bagātīgi svētī!